Sunnuntain satunnaiset – Kipua, magneettistimulaatiota ja manipulaatioista

Viimeaikoina olemme pohtineet miten saisimme lisää sisältöä blogiimme ja julkaisutahtia hieman tasaisemmaksi siitä, mitä se nyt on ollut. Käytännössä jokaisen artikkelin kirjoittaminen ja siihen liittyviin tutkimuksiin perehtyminen vie melko paljonkin aikaa, joten ratkaisuna aloitamme uuden palstan jonka nimesimme “Sunnuntain satunnaisiksi”. Ajatuksemme on ns. random thoughts -tyyppisesti tuoda blogiin omia kuluneiden viikkojen aikana päässä pyörineitä ajatuksia seuraajiemme luettavaksi ja pohdittavaksi. Tämän lisäksi jatkamme edelleen asia-artikkeleiden tuottamista normaalisti. Osa sunnuntain satunnaisista on todellakin satunnaisia ajatuksia ja osaa saatamme pähkäillä hieman syvällisemminkin. Mutta… tässä ensimmäiset sunnuntain ajatukset tai tapahtumat:

Pain

Kuva: bykst [CC0].

Kroonisen kivun Käypä hoito -suositus julkaistiin äskettäin ja se kantaa lyhyesti ja ytimekkäästi nimeä “Kipu”. Kuten kaikki Käypä hoito -suositukset, se on vapaasti luettavissa netissä (linkki lähteissä). Tähän Käypä hoito -suositukseen todennäisesti palaamme myöhemmin blogissa hieman tarkemmin.

Lehdistökin on jo napannut tästä pääpointteja omille sivuilleen ja lyhykäisyydessä kivun Käypä hoito -suositus esittääkin pääasiallisesti kivun hoidon koostuvan moniammatillisesta sekä lääkkeettömistä hoidoista. Näistä mainitaan esimerkiksi liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavioraalinen terapia, kylmä- ja lämpöhoidot sekä TNS-hoidot. Neuropaattisen kivun lääkehoidon suositus kulkee linjassa tuoreiden kansainvälisten julkaisujen ja hoitosuositusten kanssa ja trisyklisiä masennuslääkkeitä pidetään ensisijaisena hoitona. Olennaisena osana nostetaan esiin potilaan kohtaamiseen sekä hyvään hoitosuhteeseen liittyviä asioita. Lyhyellä vilkaisulla suositus vaikuttaa hyvältä, alkaen kivun terminologian määritelmistä ja kivun diagnosoinnista aina lääkehoitojen suosituksiin ja yksittäisten kiputiloihin (kuten CRPS, kuukautiskivut, neuropaattinen kipu, fibromyalgia jne…) liittyviin erikoispiireisiin.

 

Aivojen magneettistimulaatio hoitomuotona on myös puhuttanut niin isommissa kuin pienemmissäkin piireissä. Asiasta löytyi mainintaa mm. Helsingin Sanomissa kivunhoidon osalta ja myös hieman muussakin viitekehyksessä. Erityisesti oman huomion sai suomalainen Nexstim, joka parhaillaan tutkii oman alunperin diagnostistiikassa käytetyn laitteensa jatkojalostetun version käyttökelpoisuutta neurologisessa kuntoutuksessa yläraajan motoriikan kehittymisen kannalta. Kyseinen NBT-tutkimus (Navigated Brain Therapy) on edennyt yhdysvalloissa ja tutkimusasetelma vaikuttaa laadulliselta, joskin luonnollisesti harhan riski on suuri yhtiön tutkiessa omaa laitettaan?

Tämä kaikki kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta näin kivusta ja kivunhoidosta kiinnostuneen näkökulmasta. Tutkimustulokset kokonaisuudessaan eivät vielä kuitenkaan ole laajalla skaalalla kovinkaan yhtenäisiä tuloksiltaan ja asiaan suhtaudutaankin varauksella (O’Connell ym., 2010). Terapia ja laitteet lienevät myös vielä melko kalliita joten tulevaisuus näyttää kumpaan kannattaa investoida – uuteen autoon vai neurostimulaatiolaitteeseen… Kivun osalta haasteellisinta lienee selvittää mille aivojen osalle stimulaatio tulee kohdistaa, sillä aivoissammehan ei ole samanlaista “kipukeskusta” kuin esimerkiksi motoriikan tai vaikkapa näön osalta on. Näin ollen lienee myös loogista, ettei kivun osalta konsesusta aiheesta ole, mutta kyseessä on kuitenkin kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen ala, jota lienee syytä seurata.

 

Viimeisenä listalle viikon mietteistä pääsee tuore tutkimus, jossa havaittiin että kaularangan lordoosi ei muutu manipuloimalla (Shilton ym., 2015). Ei vaikka manipulaatio toistettaisiin kahdesti viikossa neljän viikon ajan. Sinällään tuo tieto ei liene kovinkaan yllättävää, mutta onpahan tuokin asia nyt päivitetty. Eli tämän tutkimuksen mukaan niskan asentoa parantaakseen ei kannata lähteä manipuloimaan vaan hoitovalinnan syy voisi pikemminkin olla jokin muu.

 

LÄHTEET:

  • Kipu (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 11.12.2015). Saatavilla Internetistä: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50103
  • O’Connell NE, Wand BM, Marston L, Spencer S & Desouza LH: Non-invasive brain stimulation techniques for chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;(9):CD008208.
  • Shilton M, Branney J, de Vries BP & Breen AC:  Does cervical lordosis change after spinal manipulation for non-specific neck pain? A prospective cohort study. Chiropractic & Manual Therapies. 2015; 23:33.
Posted in Fysioterapia, Käypä hoito -suositus, Kipu, Neurologia, Niskakipu, Sunnuntain satunnaiset and tagged , , , , , .