Polven nivelrikko

polven nivelrikko ja harjoittelu, polven nivelrikko ja liikunta, liikunta ja fysioterapia auttavat polven nivelrikkoon

Polven nivelrikko hyötyy harjoittelusta ja harjoittelu kannattaa kohdentaa myös lihaksistoon!

Polven nivelrikko on polvinivelen sairaus, joka aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa, nivelkapselissa kuin polvea ympäröivissä lihaksissakin. Lääkäri diagnosoi polven nivelrikon potilaan kokemien oireiden, vastaanotolla toteutetun kliinisen tutkimisen sekä röntgenlöydösten perusteella. Kuten arvata saattaa, kyse ei ole nuorten henkilöiden vaivasta, vaan tyypillisimmin oireet alkavat esiintyä vasta myöhemmillä ikävuosilla. Nivelrikkoon liittyy edelleen paljon harhaluuloja ja virheellisiä uskomuksia sen vaarallisuudesta, mutta osa on pystytty kumoamaan.

 

Miten polven nivelrikko oireilee?

Sairauden alkuvaiheessa oireena on tyypillisesti polven alueelle paikantuva kipu kuormituksessa (mm. juostessa, kävellessä, rappusissa liikkuessa). Lisäksi voi ilmetä kuormituksen jälkeistä särkyä ja polven jäykkyyttä aamuisin sekä istumisen jälkeen liikkeelle lähtiessä. Sairauden edetessä pahimmillaan polvi ei välttämättä siedä kävelyäkään ja jatkuvaakin kipua voi esiintyä – onneksi näin ei käy kaikille. Lisäksi yöllä ja nukkumaan mennessä esiintyvä leposärky saattaa häiritä nukkumista.

Polvinivelen liikkuvuuden rajoittuminen on tyypillistä nivelrikkoiselle. Polvesta kuuluva rutina on yleinen polven nivelrikkoon liittyvä ilmiö ja polven alueella voi ilmetä turvotusta ja paksuuntumaa tulehduksesta sekä rakenteellisista muutoksista johtuen. On hyvä muistaa, että vaikka röntgenissä olisikin todettu polven nivelrikkoon sopivia löydöksiä, niin oireita ei aina esiinny eli rakenteelliset löydökset eivät suoraan korreloi oireiden voimakkuuden kanssa. Tästä syystä myös pelkkää röntgenkuvaa ei pidä käyttää ohjaamaan esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta.

 

Polven nivelrikon riskitekijöistä

Polven nivelrikon riskitekijöiksi on osoitettu erityisesti ikä, lihavuus, polvivamma ja naissukupuoli. Myös geneettisillä tekijöillä vaikuttaisi olevan merkitystä polven nivelrikkoon sairastumisen kannalta. Lisäksi raskaan fyysisen työ ja raskaan liikunnan sekä polven virheasennon yhteyksistä polven nivelrikkoon sairastumiseen on tutkimusnäyttöä. Liikunnan määrän ja nivelrikon välillä vallitsee U:n muotoinen yhteys, jossa mutkia suoristaen voidaan käytännölliseksi peukalosäännöksi sanoa, että suurimmassa riskissä ovat he, jotka liikkuvat todella paljon ja he, joilla liikuntaa ei tule juuri ollenkaan. Kuormituksesta kuitenkin tiedetään se, ettei se ole vaarallista ja harjoittelusta on hyötyä nivelrikkoiselle. Uusimmissa tutkimuksissa ollaan jopa havaittu, kuinka polven rustojen tilanne paranee harjoittelemalla tai esimerkiksi jopa maratonille treenamalla ja sen juoksemisen jälkeen.

 

Onko polven nivelrikko mahdollista ennaltaehkäistä?

Polven nivelrikko on monen tekijän summa ja riskitekijöistä osa (ikä, sukupuoli, perimä) on sellaisia, joihin ei itse voi vaikuttaa. Sen sijaan tiettyihin keskeisiin riskitekijöihin on hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja siten pienentää riskiä sairastumista polven nivelrikkoon. Ne ovat erityisesti elintapoihin liittyviä asioita. Painonhallinta ja ylipainoisen laihduttaminen on tärkeä polven nivelrikon ehkäisykeino, koska tämä vaikuttaa suoraan polven kuormittumiseen ja liikuntamahdollisuuksiin. 

Sopivasti annosteltu liikunta on osoitettu hyödylliseksi nivelten terveyden kannalta ja sillä tietysti on monia myönteisiä vaikutuksia terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Polvivammoja ennaltaehkäisemällä voit myös pienentää riskiä sairastua polven nivelrikkoon. Vammojen ennaltaehkäisyn kannalta taas esimerkiksi lihasvoimaharjoittelun on havaittu olevan hyvinkin hyödyllistä.

polven nivelrikko ja liikunta, polven nivelrikko ja harjoittelu

Nivelrikon riskin ja liikunnan välillä on U:n muotoinen suhde, jossa riskit on korkeammat vähän ja paljon liikkuvulla. Polven nivelrikko ei välttämättä pahene ja harjoittelu on turvallista ja suositeltavaa. Kultainen keskitie lienee kuitenkin hyvä säilyttää ja välttää turhaa lepoa sekä myös ylirasitusta.

Nivelrikkoisen hoidon peruskivet

Polven nivelrikon hoidon perustana on ns. “lääkkeetön konservatiivinen hoito”, mutta mitä se sitten oikein tarkoittaa? Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että heti ei pidä missään tapauksessa suunnata leikkauspöydälle ja että kipulääkkeidenkään määrääminen tai syöminen ei pitäisi olla ensisijainen ratkaisu, vaikkakin varmasti joskus tarpeen. Etenkin elintapoihin, painoon ja liikuntaan tulisi panostaa – eli samoihin keinoihin, joilla nivelrikkoa voidaan ehkäistäkin! Lisäksi erilaiset polven kuormitusta keventävät apuvälineet (kävelykeppi, tuet) sekä kivun hoito lääkkeillä ja/tai lääkkeettömin menetelmin on hyvä pitää mielessä. Syvällisemmin polven nivelrikosta kiinnostuneille voimme suositella esimerkiksi tätä aiempaa artikkeliamme(linkki) tai tätä harjoittelua koskevaa artikkelia (linkki).

 

Polven nivelrikko ja liikunta

Sopivasti annosteltu, erityisesti alaraajojen lihasvoimaa parantavan harjoittelun on osoitettu olevan turvallista ja hyödyllistä polven nivelrikon kuntoutuksessa. Lihaskuntoharjoittelu kannattaa kohdentaa etenkin reisilihaksistolle, mutta myös muut alaraajan lihakset, kuten pakarat on hyvä muistaa. Harjoittelun voi toteuttaa itselle sopivimmalla tavalla, eikä sen tarvitse olla hampaat irvessä maksimivoimaa kasvattavaa.

Omatoimisten harjoitteiden ohella on tärkeä pyrkiä liikkumaan säännöllisesti terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Polven nivelrikkoa sairastaville suositeltavia liikuntamuotoja kestävyysharjoitteluun ovat mm. uinti, vesijumppa, pyöräily, kävely ja tanssi. Mutta kuten mainittua, ei nykytiedon mukaan juokseminenkaan välttämättä ole pahasta, jos se vain oireiden puolesta on ok. 

Jos oireet eivät helpota tai pysy kurissa edellä mainituilla konsteilla, sairaus on pitkälle edennyt ja leikkauskriteerit täyttyy, niin erilaisilla kirurgisilla toimenpiteillä kuten tekonivelleikkauksella voidaan usein parantaa toimintakykyä ja helpottaa kipuoireita.

 

Jos sinulla on diagnosoitu polven nivelrikko, niin vähintäänkin seuraavat asiat tulisi olla jo huomioitu hoidossa: painon hallinta ja tarvittaessa laihduttaminen, sairauteen liittyvä neuvonta, yksilöllinen hoitosuunnitelma, ohjeistus säännölliseen harjoitteluun sekä keinot oireiden hallintaan.

 

Uudet terveysliikuntasuositukset

Päivitetyt terveysliikuntasuositukset ovat siirtyneet liikuntapiirakasta kolmiomalliin. Tätä samaa liikuntasuositusta voidaan käyttää myös nivelrikkoisen liikunnan kulmakivenä!