Esittelyssä Mind the Movement -fysioterapiablogi

Uusi Mind the Movement-logo

Mind the Movement -fysioterapiablogi on täällä!

PÄIVITYS: Blogin nimi on muuttunut ja uusi nimi on Mind the Movement!

Mind the Movement -fysioterapiablogi ja siihen liittyvät nettisivut ovat kolmen OMT-fysioterapeutin ylläpitämä sivusto. “Kirjoittajat” -sivulta voi käydä lukemassa jokaisen kolmen pääkirjoittajan lyhyen esittelyn. Blogin tavoitteena on käsitellä ajankohtaisia fysioterapiaan liittyviä aiheita raikkaalla ja eteenpäin suuntautuvalla otteella, sopivan kriittisesti ja riittävän avoimesti. Pyrimme teksteissämme avaamaan aihealueita modernisti näyttöön perustuen ja huomioimaan fysioterapiaan sekä sen sisältöön vaikuttavia tekijöitä.

Lääketieteessä ja fysioterapiassa tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa työotetta pidetään tärkeänä, minkä lisäksi korostetaan asiakkaan (tai potilaan) kohtaamista sekä positiivista vuorovaikutusta olennaisena osana hoitoa. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana kivun tutkimus ja ymmärrys on modernisoitunut ja tuonut uusia selityksiä sekä ajatusmalleja aikaisemmin hankalille vaivoille. Myös me uskomme näihin periaatteisiin ja pyrimme tuomaan monipuolisesti esiin ns. biopsykososiaalista viitekehystä fysioterapian näkökulmasta.

Mind the Motion -sivuilta voi jatkossa lukea kirjoittajien ajatuksia liikkumisesta, fyysisestä toimintakyvystä ja niihin liittyvistä ongelmista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. liikemallien ja kivun vuorovaikutukset, manuaalinen terapia, harjoittelu, kivun neurofysiologia ja moni muu ajankohtainen aihealue. Samalla kannustamme jokaista lukijaa myös kommentoimaan ja osallistumaan keskusteluun aihepiireistä!

Blogin päätavoitteena on lisätä omaa ja kollegojen ymmärrystä sekä tietoa aihealueista etenkin fysioterapiaan liittyen. Pyrkimyksemme on kirjoittaa artikkeleita, joita ei ole suunnattu pelkästään alan ammattilaisille vaan olisi myös hienoa auttaa ihmisiä ymmärtämään erilaisia vaivoja ja perehtymään niihin liittyviin tekijöihin pintaa syvemmältä. Tämän lisäksi tulette näkemään sivuillamme esimerkiksi tutkimusreferaatteja sekä lukusuosituksia muihin blogeihin, artikkeleihin, kirjoihin tai vaikkapa mielenkiintoisiin nettivideoihin käsiteltäviin aihealueisiin liittyen.

Tarkoituksena on julkaista 1-3 artikkelia viikossa ja yhden näistä on tarkoitus olla aina hieman laajempi katsaus. Tulevaisuudessa on ideoitu, että pääkirjoittajien lisäksi olisi hedelmällistä saada artikkeleita myös vierailevilta kirjoittajilta, kollegoilta, lääkäreiltä, valmentajilta, alan tutkijoilta…

Lähettämällä meille viestiä Ota yhteyttä -sivujen palautelomakkeella voit itse esittää toiveita siitä, mitä tämä fysioterapiablogi voi tulevaisuudessa sisältää. Lisäksi voit antaa palautetta sivustostamme samalla kaavakkeella!

Posted in Yleinen and tagged .